Jaguar F-Type Forum banner

sprinkler

  1. Một số loại đầu phun nước chữa cháy sprinkler hướng ngang dành cho kho lạnh

    Off-Topic Forum
    Một số loại đầu phun nước chữa cháy sprinkler hướng ngang dành cho kho lạnh Những dau phun nuoc chua chay sprinkler dành cho kho lạnh thường được sử dụng trong hệ thống ướt, hệ thống khô và hệ thống “Preaction-Tác động trước” và những nơi: - Môi trường có tính ăn mòn cao ( khu vực chứa nước...
Top